سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی برومندنیا – گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
مریم خادمی – گروه ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
منا باقری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

یکی از مسائلی که برای افزایش راندمان کلی سیستم های چند پردازنده ای وجود دارد موضوع زمان بندی است دراین سیستم ها انچه در اجرای فرایندها باید مورد توجه قرارگیرد زمان پایان کل کار است استفاده از روشهای قطعی زمان بندی در سیستمهای چند پردازنده ای برای بدست آوردن جواب بهینه دارای پیچیدگی زمانی بالایی است بنابراین راه موثر استفاده از روش های ابتکاری است دراین مقاله برای زمان بندی سیستمهای چند پردازنده ای از الگوریتم ژنتیک جدیدی استفاده شده است که براساس اولویت دهی گره های وظیفه و نگاشت همزمان به پردازنده ها می باشد بطوریکه محدودیت های موجود در اولویت دهی وظایف مورد نظر قرارگیرد نتایج عملی پیاده سازی شده نشان میدهد که الگوریتم پیشنهادی جدید می توان زمان بندی مناسب و قابل قبولی را نسبت به الگوریتم های مشابه به دست آ ورد.