سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدحسین حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد
شهرام شادرخ سیکاری – عضو هیئت علمی دانشگاه شریف

چکیده:

درمحیط زنجیره عرضه پروژه های متفاوتی وجود داردپروژه باید محیط زمان بندی گردد وجود منابع و استفاده از پیمانکاران مشترک لزوم ایجاد درزنجیره عرضه و زمان بندی مرکزی این پروژه ها را کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری مشخص می سازد پروژه های مختلف درمحیط زنجیره از پیمانکاران محدودی استفاده م ینماید