سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پریناز واعظ – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
قاسم مصلحی – استاددانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

دراین مقاله مساله زمان بندی تک ماشینه با فرض زمان پردازش کارها تابعی از اثریادگیری مقدار منبع تخصیص یافته به آن کاروبا تاکید برزمان آمادهس ازی هرکاروابسته به جایگاه آن درتوالی مورد بررسی قرارگرفته است هدف تعیین توالی بهینه و مقدار بهینه منبع تخصیص یافته به هرکاری به منظور مینیمم سازی تابع هزینه شامل ماکزیمم زمان تکمیل کارها مجموع زمانهای انتظارکارها مجموع تفاضل زمان های انتظار کار ها و هزینه تخصیص منبع است به منظور حل مسائل با فرض خطی و محدب بودن تابع مصرف الگوریتم هایی برای پیدا کردن جواب بهینه به ترتیب برمبنای مدل تخصیص و جبرخطی ارایه شده است.