سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عمید خطیبی بردسیری – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علمی مهندسی کامپیوتر
مهشید خطیبی بردسیری – دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان

چکیده:

گریدهای محاسباتی به عنوان یک رویکرد جدید برای حل مسائلی درمقیاس بزرگ درزمینه های علمی مهندس یو تجاری بوجود آمدها ند جهت رسیدن به این هدف یک سیستم زمان بندی کارآمد به عنوان یک بخش حیاتی برای گرید لازم است سیستم زمان بندی در گرید باید با استفاده از یک الگوریتم کارا طوری منابع سیستم را به برناهم ی کاربر که از تعداد زیادی وظیفه مستقل از هم تشکیل شده است تخصیص دهد که محدودیت ها رعایت شده و با توجه به استراتژی های بهینهس ازی پارامترخواسته شده هزینه یا زمان مینیمم شود متاسفانه طبیعت پویایی منابع گرید و همچنین تقاضاهای مختلف کاربران باعث پیچیدگی مساله زمان بندی گرید شده است زمان بندی گرید یک مساله NP-Complete و غیرقطعی است که برای حل آن نمی توان از الگوریتم های قطعی و با پیچیدگی چند جمله ای استفاده کرد دراین مقاله به بررسی گرید محاسباتی و تعدادی از الگوریتم های اکتشافی برای زمان بندی وظایف درمحیط گرید می پردازیم هدف ارایه و اعمال یک الگوریتم جدید تکامل تفاضلی برای مساله زمان بندی گرید است با انجام شبیه سازی روشهای موجود و الگوریتم تکامل تفاضلی بهبودهای این روش جدید را مشاهده خواهیم کرد.