سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

میلاد همتیان – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
قاسم مصلحی – استاددانشگاه صنعتی اصفهان
سروش علیمرادی – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

درمحیط عدم قطعیت رویکرد زمان بندی استوارسعی درایجادزمان بندی دارد که اثراختلالات ناشی ازعدم قطعیت را درحین اجرا برروی مقدار تابع هدف زمان بندی اولیه حداقل کند دراین مقاله مساله بیشینه سازی احتمال اینکه مجموع مدت زمان درجریان کارها درماشینهای موازی یکسان ازیک مقدار ازپیش تعیین شده بیشترنباشد و زمان پردازش کارها احتمالی باشد یعنی مساله مورد بررسی قرارمیگیرد برای حل بهینه ا ین مساله چندقضیه ارایه شده که دراثر آن فضای جستجو بسیارکاهش یافته است نتایج محاسباتی حاکی ازعملکرد خوب الگوریتم شاخه و کران ارایه شده است.