مقاله زمان بندی ماشین های سری انعطاف پذیر با مدل دومعیاره برای بهینه کردن ظرفیت بخش هوایی فرودگاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر ۱۳۹۰ در نشریه مهندسی صنایع (دانشکده فنی دانشگاه تهران) از صفحه ۱۷۵ تا ۱۸۵ منتشر شده است.
نام: زمان بندی ماشین های سری انعطاف پذیر با مدل دومعیاره برای بهینه کردن ظرفیت بخش هوایی فرودگاه
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماشین های سری انعطاف پذیر
مقاله مدل ترکیبی
مقاله تابع هدف دومعیاره
مقاله توالی
مقاله Simulated annealing
مقاله تخصیص
مقاله برنامه ریزی عملیاتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدی علی
جناب آقای / سرکار خانم: اسدی ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: صفارزاده محمود
جناب آقای / سرکار خانم: جولای فریبرز
جناب آقای / سرکار خانم: نهاوندی نسیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق برای اولین بار از مدل ماشین های سری انعطاف پذیر (flexible flow shop)برای در نظر گرفتن تخصیص همزمان باندها و برنامه ریزی عملیاتی استفاده شده است. یکی از مزایای توسعه این مدل، در نظر گرفتن مسیرهای هوایی داخل فضای هوایی فرودگاه ها است که سبب تشابه مدل با شرایط واقعی می شود. همچنین با توجه به ماهیت دو مرحله مسیرهای هوایی و باندها از حالت No-Wait بین دو مرحله استفاده شده است. با توجه به اینکه در ادبیات موضوع فرودگاهی توابع هدف متفاوتی وجود دارد، یک مدل دومعیاره برای این مساله ارائه شده و برای حل این مدل از روش فراابتکاری SA استفاده شده است. از مزایای مدل پیشنهادی، در نظر گرفتن فاصله جدایی بین هواپیماها است. از این رویکرد می توان به عنوان یک سیستم کمک کننده در تصمیم گیری استفاده کرد که کاهش دهنده تاخیرات و بهبود دهنده توان عملیاتی فرودگاه ها است.