سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرشاد کیوان بهجو – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

این تحقیق در جنگلهای تخت مدیریت یک شرکت دولتی بهرهبردار جنگل (شرکت شفارود گیلان) انجام شدهاست. در این تحقیق سعی شده است تا ضمن برآورد میزان تولید و هزینه عملیات چوبکشی زمینی با استفاده از یک دستگاه ماشین چوبکش رنجر، از یک رویکرد اقتصادی صحیح به منظور محاسبه هزینه واحد تولید در عملیات چوبکشی زمینی استفاده گردد. نتایج این بررسی حاکی از آن است که حدود ۷۰ درصد از هزینههای مربوط به عملیات چوبکشی جزو هزینههای ثابت بوده و اصولا شرکت بهرهبردار نمیتواند در کاهش آن نقشی داشته باشد لذا کاهش زمانهای تاخیر تاثیر جندانی در بهبود مدیریت در عملیات چوبکشی زمینی نخواهد داشت.