سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سجاد اسدزاده چلک – علوم و تحقیقات اردبیل
یاسر عبازاده – دانشگاه آزاد گرمی
سخاوت کاظمی چلک –

چکیده:

زمان بندی کارها درگریدهای محاسباتی به علت ناهمگن بودن منابع به عنوان یک مساله NP-Complete شناخته شده است منابع گرید به دامنه های مدیریتی متفاوتی تعلق دارد و هرکدام سیاست های مدیریتی متفاوتی را اعمال می کنند این مقاله یک روش مکاشفه ای جدیدی برپایه الگوریتم کرم شبتاب FA برای زمان بندی کارها درمیحط گرید ارایه داده است روش پیشنهادی به صورت پویا یک زمان بندی بهینه برای به اتمام رساندن کارها با حداقل زمان Makespan ایجاد می کند این روش با سایر روشهای مکاشفه ای درسناریوهای شبیه سازی متفاوت و ساده ای مقایسه شد هاست نتایج نشان داده است که مکانیزم زمان بندی کرم شب تاب کارایی بیشتری نسبت به روشهایابتکاری Max-Min . Min-Min درسناریوهای شبیه سازی دارد.