سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت ساخت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مصطفی میر – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ساخت – دانشگاه علم و صنعت ایران
احسان ا…. اشتهاردیان – استاد مدعو دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقتاه به بررسی چند مقاله از زمانبندی تک پروژه ای و چند پروژه ای که توسط الگورین ژنتیک با وجود محدودیت منابع انجام شده است می پردازیم. با وجود محدودیت منابع به این صورت است که فعالیت ها را به گونه ای در کنار هم قرار دهیم که با در نظر گرفتن روابط تقدم فعالیت ها و پروژه ها و محدودیت هایی که برای منابع وجود دارد به هدف مورد نظر که می تواند حداکثر و یا حداقل کردن تابع هدف باشد دست پیدا کنیم. مقاله های ارائه شده یک روند رو به جلو از نظر پیچیده شدن حوزه های مورد بررسی و یا روش های مورد استفاده برای حل آنها را دنبال می کند.