سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

فاطمه امدادی – دانشکده علومریاضی،دانشگاه مازندران
روح الله یوسف پور –

چکیده:

زمانبندی بارگیری و تخلیه نفت خام یکی از مهم ترین فعالیت هایی است که در پالایشگاه رخ می دهد. این زمانبندی بیان می کند کدام فراورده باید تولید و کدامیک باید در دوره داده شده در نظر گرفته شود تا تقاضا را برآورده شود.در این مقاله ابتدا زمانبندی بار گیری و تخیله نفت خام در تانکر های ذخیره سازی واسط میان پایانه ها و واحد های تقطیر نفت خام مدل سازی می شود. البته مدل های متعددی در قالب مساله برنامه ریزی خطی و غیر خطی عدد صحیح آمیختهبرای مدلسازی این مساله مطرح شده است که هر کدام از آن ها از الگوریتم های مختلفی برای حل استفاده میکنند. سپس توانایی و ضعف هر یک از مدلهای ارایه شده را بررسی و با مدل ارایه شده در این مقاله مقایسه میکنیم. در واقع کاهش هزینه های عملیاتی تخلیه و بارگیری نفت خام و همچنین کاهش هزینه های تاخیر در تخلیه نفت کش ها در اسکله ها را می توان به عنوان مهمترین مزیت اجرای این زمانبندی نام برد