سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

یوسف میرزائیان لردکیوان – دانشگاه یزد

چکیده:

برنامه ریزی تولید سالانه معدن روباز شامل یافتن ترتیب برداشت مواد ازیک ذخیره معدنی که به شکل روباز استخراج می شود است هدف اصلی دراین نوع برنامه ریزی عموما بیشینه کردن ارزش خالص فعلی عملیات معدنکاری است درنگاه تحقیق درعملیات مساله برنامه ریزی تولید سالانه معادن روباز یک مساله برنامه ریزی عدد صحیح می باشد اما بزرگترین مشکل برای حل این مساله با برنامه ریزی عدد صحیح عدم امکان اجرای آن برای تعدادبسیارزیاد متغیرها با استفاده از وسایل محاسباتی معمول فعلی است برای غلبه براین مشکل باید دربرنامه ریزی عدد صحیح ازنظم دهی جدیدی استفاده نمود و حدالامکان ازاضافه نمودن محدودیت های زاید اجتناب ورزید استفاده ازروشهای تجمعی که یک روش استاندارد برای تجمع چندمتغیر دریک متغیر تجمعی می باشند نیز دربسیاری از مواقع ضروری است دراین مقاله با استفاده ازیک برنامه ریزی عدد صحیح منظم با کمترین میزان محدودیت ها مساله برنامه ریزی تولید معدن روباز حل شده است.