سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای پژوهشهای نوین در ریاضی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاطمه طالشیان – دانشگاه مازندران،دانشکده علوم و ریاضی
فرزانه خلیل گودرزی – دانشگاه مازندران،دانشکده ی علوم و ریاضی
سید هادی ناصری – دانشگاه مازندران،دانشکده ی علوم و ریاضی

چکیده:

امروزه یکی از مسائل مورد بحث در علم تحقیق در عملیات در رابطه با موضوع زمانبندی است که به تخصیص منابع در طول زمان برای اجرای مجموعه ای از کارها در وضعیت های مختلف می پردازد.از اینرو توجه به بحث زمانبندی در بسیاری از مسایل مدیریتی و اصول برنامه ریزی اهمیت به سزایی یافته است.عموما در چنین مسایلی اهداف بر مبنای بهره برداری کارا از منابع پاسخگویی سریع به تقاضا و انطباق دقیق زمانهای تحویل و موعد های تعیین شده است.در این مقاله به بررسی برخی حالات مساله زمانبندی با در نظر گرفتن محدودیت ها و عناصر برای نوع توالی عملیات تک ماشینی پرداخته و سعی در بهینه سازی آن داریم.