سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مرجان عبدیزدان – هیئت علمی گروه کامپیوتر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
پوریا دانش پور – دانشجوی کارشناسی گروه کامپیوتر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

چکیده:

خطا در توصیف ، طراحی و پیاده سازی می تواند موجب نقض سیاست های زمانبندی و ترتیب اجرای مورد نظر شود.یک رویکرد برای اطمینان از درستی ترتیب برنامه ها این است که زمانبندی اجرای برنامه ها را پایش کنیم .به این منظور ، ما در این مقاله رویکردی را برای توصیف و طراحی پایشگر حسن زمانبندی گراف کارها ارائه می دهیم.زمانبندی که هسته پایشگر را تشکیل می دهد با استفاده از روش رسمی شبکه های پتری توصیف و طراحی آنها را با استفاده از روش جدولی SCR انجام می دهیم و در این مقاله از رطاحی صرف نظر کرده و بر روی روش پتری تمرکز می کنیم.برای نشان دادن عملی بودن این رویکرد ، آنرا برای توصیف پایشگر رفتار پردازنده در شبکه کار پردازنده به کار می بریم.