سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مصالح ساختمانی و تکنولوژی های نوین در مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین بدلی – عضو هیات علمی گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند
مهدی قصابی کندلجی – مهندس عمران

چکیده:

براساس آمارهای موجود ۶۹ درصد از مساحت کشور، روی گسلهای فعال یا در حواشی آنها قرار دارد. متأسفانهدر ایران که به عنوان یکی از مستعدترین کشورهای زلزله خیز دنیا محسوب میگردد و علیرغم اینکه زلزلهخسارتهای عظیمی به سرمایههای ملی و انسانی ما وارد میکند، هنوز تجربه لازم را کسب ننمودهایم و با گذشتزمان آنها را به وادی فراموشی سپرده و دیگر بار اشتباهات گذشته را تکرار میکنیم. در این مقاله به بررس سیستممدیریت زلزله در ایران و ژاپن پرذاخته خواهد شد.