سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجیدرضا آیت اللهی – استاد،آزمایشگاه خستگی و شکست دانشکده مهندسی مکانیک،دانشگاه علم و صن
جواد اکبر دوست – دانشجوی دکتری،آزمایشگاه خستگی و شکست،دانشکده مهندسی مکانیک،دانشگاه

چکیده:

زلزله یکی از حوادث طبیعی است که می تواند در صورت طراحی نادرست خسارتهای زیادی به سازه های مختلف مهندسی وارد سازد در ساخت بسیاری از این سازه ها همچون سدها پلها ساختمان های عظیم الجثه و غیره از مواد بتنی استفاده شده است معمولا در طراحی و مقاوم سازی این گونه سازه ها در برابر زلزله خواص مکانیکی مصالح علی الخصوص بتن در ازمایشگاهی ها و با استفاده از نمونه های اندازه گیری می شود که ابعاد واندازه آنها در مقایسه با سازه واقعی بسیار کوچکتر می باشد استفاده از این خواص مکانیکی در طراحی سازه های عظیم الجثه همواره با این فرض بوده است که ابعاد ماده تاثیری بررفتار آنها ندارد اما نتایج تحقیقات ازمایشگاهی نشان داده است که خواص مکانیکی ماده می تواند با ابعاد قطعه تغییر کند.