سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

معصوم کونانی – دانشکده علوم ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک ، اراک ، ایران
سمیه مشهدی – دانشکده علوم ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک ، اراک ، ایران

چکیده:

حذف فلزات سنگین از پساب های صنعتی یکی از مباحث مهم زیست محیطی است. در سال های اخیر جستجو برای جاذب های ارزان قیمت با ظرفیت جذب بالای فلز، شدیدتر شده است. ضایعات کشاورزی یکی از منابع غنی برای جاذب های ارزان قیمت در کنار فرآورده‌های فرعی صنایع یا مواد طبیعی اند. دراین مطالعه جذ بیونهای فلزی (Ni(II ازمحلول آبی توسط زغال تهیه شده از چای بعنوان جاذبی ارزان قیمت موردبررسی قرارگرفت. نیکل ازآلایندههای مهم در محیط زیست محسوب می‌شوند. مطالعات ناپیوسته برای حذف یونهای فلزی به‌وسیله پارامترهای مختلف مثلpH، غلظت اولیه فلز، زمان تماس و مقدار جاذب و دمای ساخت زغال انجام گرفت. در این بررسی مقدار جاذب ۰/۰۱ گرم، زمان تماس ۸ دقیقه و pH برابر ۷ به عنوان شرایط بهینه انتخاب شدند. بین مدل‌های ایزوترم مورد بررسی شامل لانگمویر، فروندلیچ، تمکین، هالسی، داده‌های آزمایشگاهی ‌برای ‌جذب ( Ni (IIروی جاذب چای با مدل‌ها لسی به خوبی توصیف شدند. نتایج این تحقیق نشان داد که جاذب کربنی، جاذبی با ظرفیت بالا برای یون‌های ( Ni (II ازمحلول‌های آبی آلوده هستند.