سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش منطقه ای غذا و بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سارا مهدی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشا
الهام فرزام فر – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشا

چکیده:

زراعت مولکولی در آینده برای تولید پروتئین درمانی جذاب می شود . با این حال بیان پروتئین درمانی نوترکیب در گیاهان برای مقاصد تجاری در حال حاضر رضایت بخش نیست . در سالهای اخیر مقدار زیادی آنتی ژن در گیاهان تولید شده است و پاسخ ایمنی فعال در مقابل آنتی ژن در مدل های حیوانی را نشان می دهد . تنظیم محصولات دارویی در مراحل اولیه است و چندین چالش هم برای ترانس ژنهای تنظیمی نیز وجود دار د . چالش های تنظیمی یک پیشرفت را برای کشاورزی مولکولی بیان داشته اند و اینکه چگ و نه آنها از گیاهان دیگر برای محصولات ترنس ژنیک تولیدی اولیه بدست می آید ، اخیراً بررسی شده است . مواد صنعتی مترادف با زندگی مدرن شده اند . مشکلات زیادی برای دفع آنها وجود دارد وتجمع دائمی زباله های غیر قابل تجزیه یک منبع مهم آلودگی محیطی شده است . به نظر م ی رسد که مواد صنعتی قابل تجزیه بیولوژیکی یک گزینه مناسب برای سنتز کردن مواد صنعتی باشد . مواد قابل تجزیه بیو لوژیکی میتوانند به دی اکسید کربن ، متان ، آب ، مواد غیر آلی ،به کمک عملکرد میکرواورگانیسم ها در یک دوره خاص زمانی تبدیل شوند