سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش جلوه های فرهنگی استان کردستان

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمیدرضا رضاوند – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

چکیده:

فارسی یا درست تر پارسی زبان رسمی ایران است که مانند هر زبان دیگر در گذر زمان دگرگونی هایی را درگنجینه واژگانی خ ود دیده است شاید بیشترین دگرگونیهای واژگانی در تاریخ زبان فارسی از دوره های باستان و میانه تا به امروز ورود حجم بزرگی از واژگان تازی عربی و کاربرد گسترده آنها در این زبان پرمایه است در کنار آن و از چند سده پیش به این سو باپیدایش عصر نوزایی دانش در اروپا وام واژگان دانشی در زمینه های گوناگون نیز از زبانهای اروپایی وارد زبان فارسی شده اند. دراینم یان کوشش برای پالایش زبان فارسی از این واژگان انیرانی و یافتن یا سافتن برابرهای مناسب برای آنها همواره در اندیشه اهل زبان بوده است زبان کردی به عنوان یکی از شاخه های بزرگ زبانهای ایرانی و خواهر زبانی فارسی توانایی یاری رساندن به این زبان را در واژه سازی دارد. دراین نوشتار با بیان چند نمونه جایگاه گنجینه واژگان زبان کردی را در راه پالایش زبان فارسی از واژگان انیرانی نشان خواهیم داد.