سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا سلیمی – موسسه آموزش عالی طبری بابل ایران
نوید بذرکار –
مصطفی نعمتی –

چکیده:

نیازها و ایده های برگرفته ازجهان واقعی برای تبدیل یا ورود به سیستم های نرم افزاری اکثرا غیرقطعی و یا مبهم هستند یک هدف مهم وجود دارد که تا حدامکان سیستم ها بتوانند مسائل و مشکلات پیچیده را به همان سهولت و شیوایی که ذهن انسان قادر به ادراک واخذ تصمیمات سریع و مناسب است بررسی و برای آنها تصمیم گیری کنند علاوه براین عدم قطعیت دراطلاعات به علت ماهیت طبیعی نیازمندیها امری اجتناب ناپذیر است درراستای توسعه سیستمهای چندعامله متدلوژیهای گوناگونی ازجمله متدولوژی شی گرا مورداستفاده قرارگرفته است ولی به دلیل تفاوت هایی اساسی که بین شی و عامل وجود دارد این متدولوژی مناسب سیستم های چندعامله نیست مهندسی نرم افزار عامل گرا برای توسعه سیستم های چندعامله بوجود آمد هرمتدولوژی برای توسعه سیستم ها نیاز به ابزارهایی ازجمله ابزار مدلسازی دارد درواقع طراحی یک سیستم خوب و کارامد با ویژگیهای مورد انتظار بدون مدلسازی همه جوانب ساختاری و رفتاری سیستم میسر نخواهد بود.