سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدباقر میرزایی حصاریان – عضو هیات علمی گروه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه بین ال

چکیده:

امروزه گسترش روزافزون مرزهای دانش از یک سو و تخصصی تر شدن موضوعات ازسوی دیگر ضرورت انجام مطالعات میان رشته ای را صد چندان ساخته این مهم در مورد زبان و ادبیات فارسی نیز صادق است . در بین حوزه های گوناگون علم زبانشناسی که البته هرکدام امکان ایجاد زمینه ی تحقیقات ادبی فراوانی را در خود دارند، زبان شناسی پیکره ای به سبب امکان ایجاد بانک دادگان ادبیات فارسی، بستر بسیار مناسبی را برای انجام تحقیقات ادبی جدید فراهم ساخته و علاوه بر آن سنگ محک مطمئنی برای ارزیابی بسیاری از فرضیات و نظرات مطرح در حوزه ی زبان و ادبیات فارسی خواهد بود. در این نوشتار سعی می شود پس از معرفی مقدماتی زبان شناسی پیکره ای و ویژگی های آن، حوزه های مختلف مطالعات ادبی که از ایجاد دادگان ادبی فارسی، بهره خواهند برد، معرفی شده و در پایان پیشنهاداتی در خصوص طرح ایجاد دادگان ادبیات فارسی ارائه می گردد.