سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش جلوه های فرهنگی استان کردستان

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرهاد رشیدی – دبیر آموزش و پرورش شهرستان سقز

چکیده:

این پژوهش به بررسی هویت قومی و زبان و نسبتی که با هویت ملی برقرار می کنند میپردازد هویت ملی از مولفه هایی تشکیل یافته و انتزاعی تر از هویت قومی است و هویت قومی انتزاعی تر از زبان است ولی هرسه جنبه گروهی و اجتماعی قویتری نسبت به جنبه فردی دارند روش مورد استفاده در این پژوهش روش اسنادی – تحلیلی است با استفاده از بررسی پژوهشهای انجام گرفته و تحلیل نظریه پردازان درصدد یافتن مدلول های ی برای پاسخ به این سوالات هستیم : هویت قومی چه نسبتی با هویت ملی دارد؟ زبان درایجاد تقابل یا همبستگی ملی چه نقشی دارد؟ آیا مولفه اصلی هویت قومی زبان کردی به شکل گیری و همبستگی هویت ملی کمک می کند؟ مرور بحثهای نظری از پراکندگی عقاید صاحب نظران حکایت می کند ولی مرور پژوهشها نقش هویت قومی را در تقویت هویت ملی تایید می کند. زبان کردی به عنوان مولفه هویت قومی به دلایل زبان شناختی از جمله قرابت با زبان ملی همسو با هویت ملی است و دلایل غیرزبانی همچون پیشینه های مشترک و مسالمت آمیز سرزمین مشترک تاریخی فرهنگ و سنن مشترک و تمدن مشترک و … هویت قومی کردها را به همبستگی بیشتر با هویت ملی سوق میدهد.