سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی اوجاقی – دانشجوی کارشناسی ارشددانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
سیدمحمدتقی ساداتی پور –
حسین غفوریان –

چکیده:

با توجه به وجودمشکلات زباله های دریائی در اقیانوسها و دریاها و در کل جهان و وجود آلودگی سواحل دریائی به ذرات معلق و زباله های شناور در آب سواحل اسکله ها و بنادر و سواحل دریا ئی که سبب زشتی مناظر و آلودگی آبهای محیط های دریائی میشود که سبب به مخاطره افتادن سلامت موجودات زنده دریائی میگردد ضمنا نبود متولی برای جمع آوری زباله های حاشیه سواحل دریائی و تخلیه آسان زباله به محیط های دریائی سبب آلودگی اکو سیستم های دریائی می شود که ا ثرات آن در کوتاه مدت و دراز مدت بر روی موجودات و آبزیان آبهای سطحی و زیر سطحیدریا می شود که تخلیه زباله دانسته و یا ندانسته اثرات سوء بر آنها دارد