مقاله زباله های فضایی و حقوق بین الملل فضا؛ کاستی ها و راهکارها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در فصلنامه حقوق- مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی از صفحه ۱۰۱ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: زباله های فضایی و حقوق بین الملل فضا؛ کاستی ها و راهکارها
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زباله فضایی
مقاله شیی فضایی
مقاله کوپوس
مقاله مسئولیت
مقاله حقوق بین الملل فضا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شریفی طرازکوهی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: تاج آبادی حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زباله های فضایی تهدیدی برای امنیت فعالیت های فضایی به شمار می روند. قوانین فعلی حاکم بر اکتشافات بشر در فضای ماورای جو در تبیین راهکارهایی برای جلوگیری از افزایش میزان زباله های فضایی کارآیی چندانی نداشته و نیازمند انعطاف پذیری و اعمال تغییراتی هستند که با توجه به فرآیند رو به رشد فعالیت های فضایی در شرایط فعلی مانع از افزایش زباله های فضایی گردند. از سوی دیگر مفاهیمی ویژه مثل «شیی فضایی» و زباله فضایی» نیازمند تعریفی دقیق تر در منابع حقوقی حقوق بین الملل فضا بوده، لازم است ابهام زدایی گردند.