سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای مطالعات کاربردی در شیلات و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

راحله کارگر – دانشجوی مهندسی کشاورزی علوم و صنایع غذایی

چکیده:

اتحادیه اروپا درپرداخت به آب فاضلاب شهری درتک تک کشورها و بصورت واحد مشترک پیشرفت هایی حاصل کرده است با این وجود هدف آن هنوز ایجاد پیشرفت های مداوم و بیشتر طی ۱۵ سال اینده می باشد اخیرا گسترده ترین انتخاب هادراروپا به کارگیری کشاورزی مکانهای دورریزی اب ضایعات تجدید و آبادسازی زمین سوزاندن و استفاده های جدیددیگر انتخاب یک گزینه براساس منطقه منعکس کننده شرایط محلی ملی فرهنگی تاریخی جغرافیایی قانونی سیاسی و اقتصادی آن منطقه است درجه و میزان انعطاف پذیری از یک کشور به کشور دیگر متفاوت است درهر مورد عمل جمع آوری لجن و دورریز ها همواره به عنوان بخش اصلی عمل جمع آوری اب ضایعات مورد توجه قرارگیرد دامنه وسیعی از دیگر کاربردها برای لجن وجوددارد که از محتوی شیمیایی و انرژی ان بهره برداری می کند تحقیق حاضر به دنبال گرایشات قدیمی و اتی درکنترل لجن می باشد.