سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

علی اکبر رمضانیانپور – رئیس مرکز تحقیقات، تکنولوژی و دوام بتن دانشگاه صنعتی امیرکبیر
موسی کلهری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ساخت ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیده رحیمه موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ساخت

چکیده:

مقاومت بتن مهمترین خاصیت و مشخصه بتن نزد طراحان و مهندسان کنترل کیفیت بتن می باشد. دلیل این امر آنست که در مقایسه با سایرخواص ، مقاومت بتن به آسانی قابل آزمایش و اندازه گیری است . علاوه بر این ، بسیاری از خواص بتن ، نظیر مدول ارتجاعی ، ضد آب بودن یانفوذناپذیری و مقاومت در مقابل هوازدگی و عوامل ایجاد کننده آن نظیر نفوذ آب حاوی املاح مضر ، مستقیما با مقاومت مربوط بوده و میتوان از نتایج مقاومت به آن خواص پی برد. از آنجا که سنگدانه ها عموما متراکم و با مقاومت بالا هستند ، لذا تخلخل خمیر سیمان سخت شده و ناحیه انتقال بین سنگدانه و خمیر ، اغلب تعیین کننده مقاومت مشخصه بتن های معمولی است.در این مقاله که حاصل یک پژوهش آزمایشگاهی است ، استفاده از زئولیت به عنوان یک پوزولان طبیعی در بتن بررسی و اثر آن بر مقاومتخمیر و ناحیه انتقال ارزیابی شده است. علاوه بر آن ، اثر عوامل دیگر موثر بر مقاومت فشاری بتن ، از جمله نسبت آب به سیمان ، عمل آوری و سن بتن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. از انجا که مقاومت تک محوری فشاری اغلب به عنوان نشانه مقاومت بتن انتخاب می شود ، لذارابطه آن با مقاومت کششی نیز بررسی شده است. ویژگی های ناحیه انتقال به کمک تصاویر میکروسکوپ الکترونی و آنالیز EDX مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان میدهد افزودن زئولیت در سنین مختلف و سیستم های عمل اوری مختلف اثرات متفاوتی بر مقاومت فشاری دارد. لیکن تصاویر SEM به وضوح اثر مثبت زئولیت را در خواص ناحیه انتقال نشان می دهد