سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

علیرضا شیخ الاسلامی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد_گروه جغرافیا و برن
هما احمدی طباطبایی – کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم دانشگاه آزاد اسلامی ملایر

چکیده:

ژئوتوریسم به عنوان یکی از مهمترین زیربخشهای توریسم درکنار سایر زمینه های توریسم می تواند با تاکید بر شناخت زمینه های فعالیت در عرصه های زمین شناسی و ژئومورفولوژی و پدیده های زمین ساختی دریچه ای نو در توسعه توریسم د رسطوح منطقه ای و ناحیه ای باز کند توریسم و توسعه فعالیت های مربوط به آن فقط محدود به جنبه های تفریحی فراغتی نمی شود بلکه در سالهای اخیر درکشورهای مختلف جنبه نوینی از صنعت توریسم در حال رشد و گسترش و شکوفایی است که ژئوتوریسم خوانده می شود سرزمین ایران با توجه به دارا بودن متنوع ترین لندفرم های مناطق کویری و بیابانی و کوهستانی وکوهپایه ای و ساحلی متاثر از شرایط زمین ساختی اقلیمی و ژئومورفولوژیک و نیز پدیده های بدیع زمین شناسی می تواند جاذب بسیاری از توریست های علمی و ماجرا جو باشد. این درحالی است که هنوز ظرفیتهای بالقوه مناطق مبتنی بر ژئوتوریسم شناسایی نشده است و اقدام موثری دراین زمینه به انجا م نرسیده است. شهرستان بروجرد در شمال استان لرستان از نظر ویژگیهای زمین ساختی اقلیمی و هیدرولوژیک دارای توانها و ظرفیتها ی متنوع و ارزشمند در توسعه توریسم می باشد.