سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین کنفرانس پایش وضعیت و عیب یابی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

جعفر آل کثیر – مهندس کنترل،نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه
علی لرستانی – مهندس کنترل،نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه
عقیل حیدری – مهندس کنترل،نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه

چکیده:

در این مقاله عیوب عمده ای که در پالایشگاه نفت بندر عباس منجر به ایجاد خرابی مکرر و توقف واحد می شود ، بااستفاده از نرم افزارهای آماری در برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات مورد بررسی قرار گرفته است .با بررسی و دسته بندی عیوب ، مقایسه با مقادیر استاندارد و تشخیص مود خرابی که به صورت تکرار شونده بوده شناسایی شده و براساس مشاهدات و نتایج بدست آمده برای رفع مشکل راه حل تمرکز بر فرآیند دستگاه و لزوم بررسی نوع ترکیبات سیال تعریف شده تجهیز طبق نظر سازنده لازم میباشد .این پژوهش در راستای اجرای روش نگهداری و تعمیرات به همراه نرم افزارهای آمارMinitab) میتواند کمک بسیاری در رسیدن به علل خرابی داشته باشد