سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی صدسال معماری و شهرسازی ایران معاصر

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

بهنود تاجر – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

درمقاله فوق ازطریق روش تطبیقی ضمن اشنایی با کلمه مدرن و معماری مدرن و با گزاراز معماری معاصر ایران به جنبه های معماری دراثار کامران دیبا می پردازیم این مهم ازطریق واژه شناسی کلمه مدرن انجام می شود سپس ضمن آشنایی با تعاریف مدرن به چگونگی تاثیر گذاری واژه مدرن درحوزه تفکرات معماری می پردازیم با بررسی تفکرات معماران مدرن با نمود این تفکرات درمعماری معماران مدرن آشنا می شویم درمرحله بعدی با نگاهی اجمالی به معماری معاصر ایران و طبقه بندی معماری این دوره با بررسی تفکرات کامران دیبا درحوزه معماری به جنبه های تفکر مدرن در تفکرات وی می پردازیم درآخر ضمن انطباق این تفکرات به وجوه مشترکی درآثار معماری وی و تفکر مدرن می پردازیم