سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرجان خان محمدی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی آموزشکده فنی حرفه ای سما اراک

چکیده:

از انجایی که معماری تجلی و تجسم تفکر و باورهای سازنده و مخاطبین خویش می باشد لذا تدقیق در شناخت معماری اسلامی شناخت و بررسی مبانی فکری و اصول و استخوان بندی اندیشه های شکل دهنده آن را اجتناب ناپذیر می گرداند نحوه تفکر و جهان بینی اسلامی شکلی خاص ازمعماری را پدیده اورده که پیش از هرچیز نگاهی جامع و کلی به انسان نموده جهان بینی که انسن و غایت حیات او را در اولویت قرار داده و برای رسیدن به معماری پایدار ابتدا انسانی پایدار را تعریف و جستجو می نماید توجه به انسان و نیازهای او در بعد فیزیکی و معنوی و روحانی در حد اعتلای کمال و احراز هدفی والا و معنوی در طول زندگی مهمترین ویژگی یک انسان پایدار بوده که با ملحوظ داشتن متعادل همه جنبه های زندگی وی در عین ارتباط با گذشته و اندیشه به اینده با جهت گیری به سمت ارمان نهایی حیات انسان زمینه ساز ظهور معماری پایدار می گردد بنابراین شناخت و تعریف یک انسان پایدار بعنوان تنها مخاطب و مصرف کننده معماری اولین شرط تعریف مشخص و دقیق از معماری پایدار بوده که دراین مقاله سعی می گردد پس از تعریف جامعی از انسان پایدار با مقایسه تطبیقی میان انسان و ویژگیهای تاکید شده به وی و منطبق با جهان بینی اسلامی به ویژگیهای معماری اسلامی و پایدار که شرایط رشد و اعتلا و بستری مناسب در جهت تقویت هویت او فراهم نماید پرداخته شود.