سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

کاوه صدیقی میرعزیزی – دانشجوی کارشناسی ارشد
سیدحسن زوارموسوی – دانشیار دانشگاه سمنان

چکیده:

وجود فلزات سنگین درمنابع آب ازمشکلات مهم زیست محیطی بسیاری از جوامع است به همین سبب استفاده از جاذب های ارزان قیمت برای حذف فلزات سنگین یکی روش موثر برای جداسازی و بازیابی فلزات سنگین از محلولهای آبی می باشد هدف ازاین کار بررسی توانایی ریشه ی شیرین بیان به عنوان یک جاذب مقرون به صرفه و کارآمد برای حذف فلزات سنگین سمی از قبیل کادمیم مس نیکل سرب و روی ازمحلولهای آبی می باشد حذف فلزات سنگین درسیستم ناپیوسته موردم طالعه قرارگرفت اثرپارامترهای مختلفی از قبیل زمان تماس مقدار جاذب ph محلول و دما برحذف یونهای فلزی مطالعه شد داده هایه ایزوترم های تجربی با استفاده از معادلات لانگمویرفروندلیچ و تمپکین مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت داده های تعادلی با مدل لانگمویر مطابقت داشت داده های سینتیکی جذب با مدل سینتیکی شبه درجه دوم انطباق بهتری داشت و پارامترهای ترمودینامیکی از قبیل آنتالپی H انرژی آزاد گیبس و تغییرات آنتروپی محاسبه گردد و مقدار انرژی آزاد گیبس نشان دهنده این استکه فرایند جذب گرماگیر و خودبخودی می باشد.