سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هفدهمین همایش ملی و سومین سمینار بین المللی بیمه و توسعه

تعداد صفحات: ۲۹

نویسنده(ها):

علیرضا دقیقی اصلی – دکترای اقتصاد عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز سرپرس
آزاده محمدزاده – کارشناس مدیریت بیمه دانشگاه علامه طباطبائی دانشکده بیمه اکو کارشناس
مهشید حائزی – کارشناس مدیریت بیمه دانشگاه علامه طباطبائی دانشکده بیمه اکو کارشناس
شیما جعفرزاده اصفهانی – کارشناس ارشد مدیریت IT

چکیده:

بیمه تجارتی پیچیده است که در یک اقتصاد مدرن، تعهدی چند بعدی را متوجه شرکت های بیمه ساخته و تاثیر متقابلی بر بسیاری از جنبه های زندگی ما دارد. همگام با پیشرفت دنیا و ظهور فناوری های جدید، ریسک های جدیدی نیز پدیدار شده و تواتر و شدت برخی ریسک ها افزایش یافته است. این ریسک ها در این مقاله در دو گروه اصلی طبقه بندی می گردند. گروه اول ریسک هایی است که به تبع تحولات جوامع بشری برای ابعاد زندگی بشر ایجاد گردیده اند. ریسک های زیست محیطی، تغییرات اقلیمی، بیماری های جدید ناشی از آلودگی های گوناگون همگی در این دسته قابل طبقه بندی است. دسته دوم ریسک هایی است که اساسا خود اسن تحولات تکنولوژیک را تهدید می کند. در این گروه ریسک های صنعتب، کمبود انرژی، تحولات بازارهای مالی و غیره قابل دسترسی هستند. در این مقاله ابتدا مقدمه ای درباره ریسک و مراحل مدیریت آن بیان شده است. سپس طبقه بندی ریسک ها بر حسب طبقه بندی مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۱۰ شرح داده شده و راه کار مدیریت هر یک از آنها بیان گردیده است.