سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

میرهادی سیداصفهانی – دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حمید ابراهیمی زنجانی اصل – کارشناسی ارشد شیمی نساجی و علوم الیاف، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علی خسروشاهی – دکتری نساجی، دانشکده نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این تحقیق قابلیت و شرایط مناسب ریسندگی مذاب پلیمر پلی بوتیلن ترفتالات و همچنین برخی از ویژگیهای نخ ریسیده شده از نظر نساجی مورد بررسی قرار گرفت . الیاف نوریس در چهار دمای ۲۴۷، ۲۵۵، ۲۶۵ وC°۲۷۵ و با دو سرعت ۳۰۰۰ و ۴۰۰۰ متر بر دقیقه تولید شد . الیاف نوریس در شرایط تجربی بدست آمده کشش داده شد و بین دمای C°۲۰۰-۱۵۰ با گام وC°۱۰ تحت عملیات کشش تکسچرایزینگ قرار گرفت. خواص مکانیکی نمونه های نوریس و کشیده شده و خواص موجی نمونه های تکسچره شده تعیین شد . بنا به نتایج بدست آمده به تر تیب نمونه های ریسیده شده با سرعت ۳۰۰۰ و ۴۰۰۰ متربردقیقه در دمای ۲۶۵ وC°۲۷۵ بعنوان شرایط مناسب ریسندگی انتخاب شدند که استحکام و ازدیاد طول تا حد پارگی دلیل این انتخاب بوده است . نمونه های ریسیده شده در دمای C°۲۶۵ در هر دو سرعت بهترین خواص موجی را در مقایسه با نمونه های دیگر نشان می دهد . نخ PBT تکسچره شده دارای قدرت کشش، برگشت پذیری و همچنین خواص موجی خوب در مقایسه با الیاف PET و PA 6,66 می باشد در حالیکه نرخ پارگی در تکسچرایزینگ برای نخ PBT نیز کمتر است . دمای تکسچره برای نخ PBT کمتر از PET بوده و در حدود C°۱۹۰ است . عملیات تکسچرایزینگ بالاتر از دمای C°۲۰۰ به دلیل افزایش نرخ پارگی امکان پذیز نبود.