سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ابوالفضل بیاتیان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان
ایرج مغفوری مقدم – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان
میثم کرمزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان
شادی دیلمقانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان

چکیده:

در تحقیق حاضر زیست چینه نگاری سازند آسماری در شمال شهرستان کوهدشت در باخترخرم آباد مورد مطالعه قرارگرفت. در این برش سازند آسماری ۱۴۴ متر ضخامت داشته و با مرز مشخص روی سازند شهبازان و در زیر سازند گچساران قرار میگیرد. لیتولوژی این سازند عمدتا سنگ آهک، سنگ آهک دولومیتی و دولومیت میباشد. ۵۷ نمونه از برش مورد مطالعه برداشت گردید که منجر به شناسائی ۲۳ جنس و ۹ گونه از روزن داران کف زی و ۲ بایوزون شد، که نشان دهنده سن آکیتانین- بوردیگالین میباشد.