سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سروش بخشی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشک
کامران دهقانی – دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی متا
علی اکبر خامئی – دانشجوی دکتری مهندسی مواد – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهند

چکیده:

در فرآیندهای تغییر فرم پلاستیکی شدید ۵ به نمونه کرنشهای خیلی شدیدی اعمال میشود که سبب ریزدانگی و افزایش خواص مکانیکی شده، در عین حال ابعاد کلی نمونه تغییر چندانی ندارد. از جمله معروفترین و پرکاربردترین این روشها، روش اکستروژن در کانالهای هممقطع زاویهدار یا به اختصارECAEاست. در این تحقیق فرآیندECAE روی نمونههای صفحهای شکل آلیاژآلومینیومAA6061به ابعاد*۹۹٫۷*۱۳٫۹mm99.7در دمای اتاق به منظور دستیابی به میکروساختار فوقریزدانه و بهبود خواص مکانیکی انجام شد. نمونهها در دمای ۵۳۰° به مدت ۸ ساعت آنیل انحلالی شده و سپس در کوره سرد شدند. فرآیند ECAEبا استفاده از روشBCZ که در آن نمونه۹۰ حول محورZ و در یک جهت بین پاسها چرخانده میشود، انجام شد. فرآیند ECAE تا ۴ پاس روی نمونهها تکرار شد و سپس خواص مکانیکی و میکروساختاری نمونهها مورد ارزیابی قرار گرفت