سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهره قلندری – دانشجوی کارشناسی ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه
محمد وحیدی نیا – عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مش
حسن امیری بختیار – معاونت گسترشی، شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، اهواز، ایران

چکیده:

حوضه رسوبی زاگرس با روند شمال غرب- جنوب شرق در جنوب و جنوب غرب ایران گسترش دارد. سازند ایلام بخشی از رسوبات کرتاسه در حوضه زاگرس می باشد که از نظر چینه شناسی از اهمیت بالایی برخورداراست. در این تحقیق سازند ایلام در یال جنوبی تاقدیس کوه سلطان واقع در جنوب غرب استان لرستان مطالعه شده است، در این برش ضخامت این سازند ۱۴۲٫۵ متراندازه گیری شده است. این سازند متشکل از سنگ آهکهاى نازک، متوسط تا ضخیم لایه به رنگ خاکسترى است. در مطالعه دقیقى که از این سازند بعمل آمد تعداد ۷۰ مقطع نازک مورد بررسى قرارگرفت. در مطالعات بایواستراتیگرافی سازند مذکور ۲۱ گونه متعلق به ۱۴ جنس از فرامینیفرهای پلانکتونیک و بنتونیک و الیگواستژینید شناسایی شد. بر اساس فسیلهای شناسایی شده بویژه فرامینیفرهای پلانکتونیک ۲ بایوزون Globotruncanita elevata و.Dicarinella asymetrica شناسایی شدند که بر این اساس سن سازند ایلام در این برش سانتونین پسین-کامپانین پیشین تعیین شد.