سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمیدرضا خمر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
محمدنبی گرگیج – دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی

چکیده:

واحدهایE و Dسازند گچال)کربنیفر زیرین( در ناحیه ی کلمرد دارای ضخامت ۱۲۳/۵۵و از نظر سنگ شناسی شامل: ژیپس، سنگ آهک، شیل، ماسه سنگ، دولومیت و کوارتزیت می باشد. در بررسی های میکروسکپی تعداد ۵۵ مقطع نازک موردبررسی قرار گرفت که بر این اساس تعداد هشت ریز رخساره وابسته به شش زیر محیط رسوبی شامل: پهنه های جزر و مدی ساحل، لاگون، سد و دریای باز کم عمق، عمیق و بخشBasin شناسایی شده است. ریز رخساره های شناسایی شده، وجود نهشته های توربیدایت، جریان های خرده دار، اختلاط و بهم ریختگی نهشته های پلاتفرمی با نهشته های بخش عمیق حوضه )مارن های ژیپس دار( حاکی از آن است که توالی مورد نظر در یک محیط رسوبی رمپ با بخش انتهایی شیب دار Distally Steepend Ramp نهشته شده اند.