سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

قمر ترابی – دانشجوی کارشناسی ارشد سنگ شناسی و رسوب شناسی از دانشگاه آزاد اسلامی وا
محمدنبی گرگیج – دکتری چینه و فسیل شناسی از دانشگاه اصفهان، عضو هیئت علمی دانشگاه سیست

چکیده:

برش مورد مطالعه در بخش غربی ایران مرکزی در نوار تکتونیکی رسوبی سنندج – سیرجان دررشته کوههای همبست آباده قرار دارد و توالیهای کربونیفر- پرمین این ناحیه با توالیهای مشابه در ایران مرکزی به ویژه ازبک کوه و انارک هم خوانی لازم را دارد. نهشتههای کربونیفر میانی(سازند قلعه، بخش زیرین گروه سردر)، در۳/۵کیلومتری شمال غربی روستای اسدآباد ۳۵ کیلومتری شمال شهر رامشه واقع است. این برش با ضخامت ۷۵ متر متشکل از آهک، آهک االیتی، دولومیت، کوارتز آرنایت و شیل است و مرز پایینی آن با سازند شیشتو از نوع ناپیوستگی فرسایشی می باشد و با یک مرز فرسایشی توسط نهشتههای موسکوین پوشیده می شود. بر اساس تجزیه و تحلیل های پتروگرافی و میکروسکوپی و همچنین بررسی مشاهدات صحرایی، در این توالی چندین گروه رخساره ای شناسایی شده است که پنج زیرمحیط رسوبی را نشان می دهندزیرمحیط ساحلBeach sub- environmentریزرخسارهBe زیرمحیط جزر ومدیTidal flatرخساره T زیرمحیط لاگون بازLagoon sub- environment)ریزرخسارهL زیرمحیط پشته های زیر دریاییShoals sub- environmentریزرخسارهS زیرمحیط دریای باز Open marine sub- environment)ریزرخسارهO تغییرات عمودی میکرو فاسیس ها، منحنی عمق، مشخصات پتروفابریک ریز رخساره و نبود ریف های سدی مربوط به آنها بیانگر این واقعیت است که رسوبات کربونیفر در این ناحیه حاکی از تشکیل آنها در یک رمپ هموکلینال می باشد