سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

لیلا ابوالقاسمی – دانش آموخته کارشناسی ارشد ، گرایش رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی، دانشگاه
رضا میرزایی محمودابادی – استاد یار گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان
محمدنبی گرگیج – استاد یار گروه زمین شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

به منظور مطالعه ریز رخساره ها و محیط های رسوبی سازند های جهرم و آسماری تعداد ۱ برش چینه نگاری ( استهبان)درمنطقه استه ا بن انتخاب وبررسی گردید. مطالعات پتروگرافیکی سازند آسماری نشان می دهد که رخساره های این سازند در پهنه جزر و مدی، لاگون و دریای باز شکل گرفته است و شامل آهک و آهک دولومیتی است ومطالعات پتروگرافیکی بر روی سازند جهرم نشان می دهدکه این سازند در منطقه مورد مطالعه از ۹ رخساره میکروسکوپی کربناته وابسته به چهار کمربند رخساره ای دریای باز، سد، لاگون و پهنه جزر و مدی تشکیل شده است رخساره های سازند جهرم شامل استروماتولیت باند ستون، گرینستون بیوکلاستی میلیولید و آلوئولین دار، وکستون بایوکلاستی دولومیتی شده، وکستون بیوکلاستی جلبک دار دولومیتی شده، وکستون بیو کلاستی پلت و اینتراکلاست دار دولومیتی شده، گرینستون آلوئولین ومیلیولید دار دولومیتی شده، گرینستون اینتراکلاست و پلت دار دولومیتی شده، وکستون بایوکلاستی پلاژیک، پکستون بایوکلاستی پلاژیک می باشند. بر اساس بررسی رخساره ها و تغییرات عمودی وجانبی آنهاو مقایسه با محیط های امروزی مدل رسوبی سازند های جهرم و آسماری به طور جداگانه ارائه شده است.در این مدل ها سازند های ذکر شده، در پلاتفرم های کربناته ازنوع رمپ هوموکلینال نهشته شده اند.