سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مژگان زارع – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفها
حسین وزیری مقدم – استاد، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان
علی غبیشاوی – اهواز – شرکت ملی نفت ایران- شرکت ملی مناطق نفت خیزجنوب، معاونت زمین شن

چکیده:

مطالعه سازند آسماری در یال جنوبی طاقدیس کوه -سیاه به سن شاتین-بوردیگالین منجر به شناسایی ۱۰ریز رخساره گردید. بر طبق این ریز رخساره ها محیط رسوبی سازند آسماری در مقطع مورد مطالعه یک شلف۹ و ۱۰ بوده و با حضور روزن داران بدون ،۸ ،۷ ، باز پیشنهاد می گردد. شلف داخلی شامل ریز رخساره های ۶منفذ و روزن داران منفذ دار کوچک مشخص می شود. ریزرخساره های ۴،۳ و ۲ در شلف میانی قرار می گیرد وبیشتر با حضور روزن داران منفذدار بزرگ ، مرجانها و جلبک های قرمز مشخص می شود و روزن داران بدون منفذ با درصد کمتر حضور دارند. شلف خارجی با ریز رخساره ۱ و حضور روزن داران پلانکتون مشخص میگردد. با مطالعه عناصر اسکلتی و تجمع دانه ها مشخص شد که کربنات های این سازند در آبهای نواحی حاره تحت شرایط الیگوتروفیک تا مزوتروفیک رسوب کرده است.