سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آرزو بهرامپور – دانشجو کارشناسی ارشد چینه و فسیل موسسه غیرانتفاعی کرمان
داستانپور – دکترا جینه فسیل استاد موسسه غیرانتفاعی کرمان
محمد جواد حسنی – دکتراچینه و فسیل استاد موسسه غیرانتفاعی کرمان
ناهید میر حسینی – دانشجو کارشناسی ارشد چینه و فسیل موسسه غیرانتفاعی

چکیده:

نهشته های کرتاسه بالایی در منطقه چشمه امام رضا از آهک ماسه ای ، ماسه سنگ و آهک های ضخیم لایه تشکیل شده است . طی این تحقیق با استفاده از ٣٢ مقطع نازک و توصیف میکروفاسیس محصور شده Restricted Lagoon لاگون غیر محدود Non Restricted Lagoon پشته های ماسه ای و سد شده است تشخیص داده شده است.