سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نونا میرسعیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی،
علی اصغر آریایی – عضو هیئت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، گروه زمین شناسی، مشهد
علیرضا عاشوری – عضو هیئت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، گروه زمین شناسی، مشهد

چکیده:

در این مطالعه سازند تیرگان در برش روستای قرق در شمال چناران انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت. ضخامت رسوبات سازند تیرگان در برش مذکور ۹۰ متر می باشد که متشکل از سنگ آهک، سنگ آهک مارنی، سنگ آهک شیلی، شیل و مارن می باشد. این سازند در منطقه مورد مطالعه دارای مقادیر فراوانی دوکفه ای است که در برخی نقاط پیکره اصلی لایه های رسوبی را تشکیل می دهند. علاوه بر آن، آثاری از خارپوستان خانواده Toxastridae، فرامینیفرهای بسیاری از خانواده Orbitolinidae و آثار فراوانی از جلبک های آهکی در این برش وجود دارند که به همراه آلوکم های غیر اسکلتی دیگر، تنوع رخساره ای را برای این سازند ایجاد کرده اند. مطالعه رخساره های رسوبی موجود منجر به شناسایی چهار کمربند رخساره ای و شش رخساره میکروسکوپی استاندارد در سازند تیرگان شده است. بررسی های انجام شده، یک محیط رمپ هموکلینال را برای این سازند نشان می دهد .