سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسن محسنی – عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا – همدان
الهام حبیبی اصل – دانشجوی کارشناسی ارشد سنگ شناسی رسوبی دانشگاه بوعلی سینا- همدان
فروزان حسین پناهی – دانشجوی کارشناسی ارشد سنگ شناسی رسوبی دانشگاه بوعلی سینا – همدان

چکیده:

سازند سروک به سن آلبین- تورنین بعد از سازند آسماری مهمترین افق تولید نفت در میادین نفت جنوب و جنوب غرب ایران به شمار میرود. هدف از مطالعه این سازند تعیین ریز رخسارهها و محیط رسوبی آن بر اساس برر سی مقاطع نازک چاه ٣٠۵ است. در این چاه سازد سروک ٣٠٠ متر ضخامت دارد و دارای ١١١ برش نازک با میانگین فاصله ٣ متر است. بر این اساس ٩ریز رخساره کربناته شناسایی شدند که به ترتیب افزایش عمق عبارتند از مادستون، پلویید پکستون تا گرینستون، بایوکلاست، پلوئید، فرامینیفر پکستون/وکستون، رودیست فلاتستون با فرامینیفرهای بزرگ کفزی، اایید گرینستون، بایوکلاست پلوئید پکستون اینتراکلاست دار، کورال بایندستون/ فلاتستون، بایوکلاست، رودیست فلاتستون و بایوکلاست، الیگوستجینا وکستون/ پکستون. میکروفاسیس های مزبور در کمربند رخساره ای شلف مانند نهشته شدند.