سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جعفر حسین زاده – استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ایلام
محمدمهدی پورسیاه بیدی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ایلام

چکیده:

بخش کشاورزی از جمله بخشهای آسیب پذیر در برابر آلودگی هوا است ریزگردها با اثرات فیزیکی و شیمیایی خود رشد و عملکرد گیاهان بویژه محصولات کشاورزی را تحت تاثیر قرار میدهند پدیده آلودگی هوا توسط ریزگردها بسته به شدت ترکیب و تداوم آلودگی از یک سو و گونه گیاه و مرحله رویشی آ ن از سوی دیگر از اسیب به برگها تا مرگ گیاه را به دنبال خواهدداشت لذا کاهش عملکرد و یا کیفیت تولید گیاه در این شرایط پیامد حتمی آن خواهد بود دراین بررسی با توجه به آمار موجوداز ثبت ریزگردها دراستان ایلام بطور مختصر به بررسی کم و کیف این پدیده در سطح استان پرداخته و سپس به تحلیل اثرات آن برعملکرد برخی محصولات زراعی در شهرستان دهلران با استفاده ازروش Stepwise regression پرداخته شده است.