سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

غلامرضا براتی – استادیار دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی
علیرضا مساح بوانی – استادیار پردیس کشاورزی ابوریحان دانشگاه تهران
احمد هراتیان عرب – دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی دانشگاه رازی

چکیده:

طی سالهای اخیر براورد تغییرات آتی آب و هوا د رکانون توجهات عمومی است انجام این براورد منوط به طرح مدلهایی با قدرت تفکیک بالا است از آنجا که قدرت تفکیک مدلهای کنونی مربوط به گردش عمومی جو پایین است کاربرد آن ها برای ارزیابی تغییرات منطقه ای آب و هوا با دشواری هایی روبرو بوده است تنها می توان داده ها رادر سطوح بزرگ یعنی حدود ۵۰۰۰۰ کیلومتر مربع شبیه سازی کرد از این رو بایست مقیاس خروجی این مدلها با فنون گوناگون تا سطح ایستگاهی ریزگردانی شود دراین پژوهش با توجه به ویژگی های سرعت بالای محاسبات هزینه بری کم و اسانی کاربرد یکی از فنون توانمند موجود ریزگردانی با عنوان مدل ریزگردانی اماری معرفی و تشریع گردید.