سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنگره ملی زغال سنگ

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی میرزایی – دانشجوی معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهدی ایرانمنش – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

کاربرد زغالسنگ درایجاد انرژی یکی از عوامل عمده انقلاب سنعتی بود که اساس جامعه توام با فناوری امروزی را شکل داد ذخایر معدنی ازجمله زغالسنگ درکشور ما از پتانسیل خوبی برخوردار است و ازطرف دیگر نیاز صنایع مختلف استخراج از آنها را الزامی می سازد اما ریزش در معادن زیرزمینی ازجمله معادن زغال یکی از مهمترین مسائلی است که بایستی از لحاظ ایمنی کنترل شود تا میزان خسارت ناشی از آن به حداقل برسد این اصطلاح درمعادن استان کرمان با لفظ خرابه کردن مطرح می شود خرابه کردن اصطلاحی است که معنای متفاوتی از آنچه برداشت می شود دارد و گستره وسیعی را به لحاظ کاربرد معنایی شامل م یشود ریزش سقف و دیواره ها درتونلهای اصلی و دسترسی و اشترک های سنگی و زغالی درمعادن زیرزمینی زغالسنگ نوعی از خرابه کردن است نوع دیگر آن که سبب بروز خطرات جبران ناپذیری برای کارگران می شود ریزش و شکستن سقف زغالی کمربالا و پایین کارگاه های استخراج زغالسنگ است دراین مقاله ضمن بررسی عوامل موثیر برریزش معادن زغال سنگ یک مورد ریزش درکارگاه های استخراج معدن زغال سنگ داربید خون را بحث کرده و به راه کارهای رفع آن اشاره شده است.