سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حامد شفاعی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد
فاطمه سعیدی – دانشجوی کارشناسی مهندسیمواد
امیرحسین پاک سرشت – کارشناس ارشد مهندسی مواد
حسن شیرازی – کارشناس ارشد مهندسی مواد

چکیده:

جوشکاری مقاومتی نقطه ا یRSW) نقش مهمی در مونتاژ قطعات اتومبیل و گسترش مصرف ورق های گالوانیزه دارد . همگام با گسترش استفاده ا ز ورق های پوشش داده شده خصو صا ورق های گالوانیزه عمرالکترودهای جوش مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق، بررسی بر روی الکترودهای استفاده نشده و مصرفی انجام گرفته که شامل متالوگرافی و مشاهده ساختار توسط میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی روبشی، ماکرو و میکروسختی بوده است. بررسیها نشان می دهد که سختی نمونه های استفاده شده در نوک الکترودها (محل جوشکاری) نسبت به سایر مناطق پایینتر بوده و همچنین تصویر متا لوگرافی نشان می دهد دانه هادر این مناطق از حالت کشیده وستونی به هم محور تغییر یافته است . همچنین نفوذ روی و تشکیل آلیاژ برنج در نقطه اتصال موجب افزایشمقاومت الکترود و گرم شدن اضافی و در نتیجه تغییرشکل سریع و کاهش عمر الکترود می گردد.