سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ملیکا کمالی شهری – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی

چکیده:

ریزجلبک ها یک منبع طبیعی و جدید از ملکولهای فعال زیستی هستند خصوصا برای آنهایی که میخواهند کیفیت علمکرد و تغذیه ای غذایشان را بهبود بخشند شاید ارزشمندترین ترکیبات یافت شده درریزجلبک ها اسیدهای چرب غیراشباع ضروری از دسته امگا ۳ مثل دوکوزا هگزا نوئیک اسید باشند که اهمیت ویژه ای درسلامتی بدن درهر مرحله ای از زندگی دارند اسپیرولینا که یکی از محبوبترین ریزجلبکهاست و توسط سازمان جهانی بهداشت بعنوان فوق العاده ترین غذای عالی روی زمین توصیف شده از دیرباز یکی از بهترین و غنی ترین منابع پروتئینی بوده و فیبر ها کهدرتمام رژیمهای غذایی به افزایش مصرفشان تاکید شده از بهترین مغذی ترین و مفید ترین نوع دردیواره ی ریزجلبک کلرلا ساخته می شوند شاید این مثالها برای شرح استعدادهای بالقوه ریزجلبک ها و توضیح اینکه چرا ریزجلبک ها را کارآمدترین گیاهان فتوسنتز کننده روی زمین نامیده اند مناسب باشند اینکه کاربرد ریزجلبکه بعنوان غذای عملگرا و غذا دارو تا چه اندازه می تواند سطح سلامت و تغذیه ی افراد جامعه و نسلهای آینده را بهبود بخشد نقطه نامعلومیست که با کشف استعدادهای ریزجلبک ها به تدریج به آن نزدیک تر می شویم .