سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سمیه ایزدقبول – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی
بهنام بهروزنام – استادیاران دانشگاه آزاد جهرم
حمید صادقی –

چکیده:

گیاه سالویا ازخانواده نعناعیان و دارای گونه های متعدد زینتی و دارویی می باشد به منظور دستیابی به غلظت بهینه تنظیم کننده های رشد گیاهی برافزایش درون شیشه ای این گیاه ازمایش های مختلفی با استفاده از تنظیم کننده های رشد BAP و IAA روی ریزنمونه های تک گره حاصل از دانهال های استریل مریم گلی بصورت فاکتوریل و درقالب طرح کامل تصادفی با ۱۰ تکرار به مرحله اجرا درآمد و باززایی با استفاده ازترکیب های مختلف BAP و IAA روی محیط کشت موراشیگی و اسکوگ MS مورد بررسی قرارگرفت طبق نتایج بدست امده بیشترین طول شاخساره دراستفاده ازغلظت ۰/۵ میل یگرم درلیتر BAP و ۱/۵ میلی گرم درلیتر IAA و بیشترین تعدادشاخه های جانبی درغلظت های متوسط BAP و صفرIAA مشاهده شد اما تیمار ۱/۵ میلی گرم درلیتر BAP بدون حضورIAA بهترین تیمار برای پراوری این گیاه شناخته شد.