سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمود اطرشی – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه مرکزی کشور
کوثر مرادی –

چکیده:

اثرهورمون های مختلف رشد و ذغال فعال بر روی ریزازدیادی فلفل دلمه ای( Gold flame ) با استفاده از کشت تک گره مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد اضافه نمودن زغال فعال به محیط کشت روشی مفید جهت رشد گیاهچه ها و ریشه دار کردن آنها بوده و از طرف دیگر مانع تشکیل کالوس در انتهای ریزنمونه ها میشود. همچنین نشان داده شد که بهترین تیمار برای ریزازدیادی فلفل دلمه ای، محیط کشت پایه MS حاوی ۲ میلی گرم در لیتر BAP و ۵/ ۰ میلی گرم در لیتر IBA میباشد. ریزنمونههای رشد کرده در محیط کشت MS حاوی ۵/ ۰ میلی گرم در لیتر IBA ریشه دار شدند. ۷۰ تا ۹۰ درصد از گیاهچه ها ی منتقل شده به گلخانه زنده مانده و رشد نمودند.