سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش منطقه ای غذا و بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سعید امیری – گروه زیست شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران
فهیمه فلاح – گروه زیست شناسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه
سیدمحمد معصومی – گروه گیاه پزشکی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

چکیده:

سریش از تیره Asphodelaceaeو شیر طیور از تیرهHyacinthaceae می باشد که بعضی از محققین این دو گیاه را از تیره سوسنیان Liliaceae) می دانند. سریش تماشایی گیاهی به ارتفاع ۱۰۰-۸۰ سانتی متر با قسمت زیرزمینی به صورت ریزوم، برگ های طوقه ای، گل آذین خوشه ای و گل های زرد؛ شیر طیور سرسان گیاهی به ارتفاع۴۵-۱۷ سانتی متر، پیاز دار، برگ های طوقه ای، گل آذین خوشه ای با گل های سفید، موسوم گل دهی آنها نیمه بهار و برگهای جوان این دوگیاه خودرو به صورت پخته شده در اردیبهشت ماه مصرف خوراکی دارد. بررسی های ریخت شناسی به ویژه خصوصیات گرده شناسی و شناخت نوع دانه های گرده موجب آگاهی از نوع مواد مغذی و کیفیت عسل و میزان ناخالصی های آن می شود و به همین منظور ریخت شناسی دانه گرده این دو گیاه با استفاده از میکروسکوپ نوری LM) و میکروسکوپ الکترونی SEM) مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت دانه گرده گیاهان مورد بررسی متوسط ، بیضی شکل، تک شیاره پشتی – شکمی ، با تزیینات اگزین مشبک (تزیینات سطحی دانه گرده سریش در وسط و اطراف شیار دانه گرده بزرگتر و به طرف دو انتها، کوچکتر شده و محو می گردد ولی تزیینات دانه گرده شیرطیور بصورت یکنواخت در تمام سطح آن پراکنده است). ضخامت دیواره شبکه های دانه گرده در سریش کمتر از شیرطیور ولی قطر سوراخ های درون شبکه در سریش بیشتر از شیرطیور می باشد. از این رو، این گیاهان تزئینی و خوراکی خودرو از نظر ویژگی های ریخت شناسی دانه گرده شباهت زیادی با یکدیگر نشان می دهند